Kategóriák
B évben Heti hírlevél elmélkedései

Szentháromság vasárnapja B év

2021

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

A két ünnepi időszakban – karácsony és húsvét – Jézus Krisztusra figyelünk. A húsvéti időszakot lezáró pünkösd a Szentlelket hozza közel hozzánk, akit az Atya küldött el közénk. Ma egyben szemléljük Istent.

Szent János megfogalmazza, hogy Isten a szeretet. A filozófia ezt úgy írja le, hogy Isten, a Létező, és a szeretet felcserélhető. (Ens et bonum convertuntur)

„Ahol szeretet van, ott hárman vannak. Én – akiből kiárad a szeretet, te – aki befogadod, és maga a szeretet. És mivel a legnagyobb önközlés a legteljesebb adás maga a személy, ezért a szeretet is csak személy lehet. Itt érünk el Istennek a szeretetben feltárulkozó, és egyben háromságos közösséget rejtő titkához.” (Adoremus – Várnai Péter)

Nemcsak a hitvallásban, hanem minden imádságunk kezdetén is megvalljuk a Szentháromságba vetett hitünket, hiszen a keresztvetésben megszólítjuk mindhárom személyt. Rácsodálkozunk arra, hogy Isten feltárja előttünk benső életének csodálatos titkát.

A Szentháromság ünnepének fényében elhalványul a mai nap megemlékezése, Szent István ereklyéinek átvitele. Az Ő tiszteletére szentelt templomban méltán emlékezünk meg erről az eseményről. Szent István király elkötelezettsége, biztos iránymutatása álljon előttünk, erősítsen minket keresztény életünkben, közösségünk alakításában, erősítésében!  

2018

Isten feltárja belső élete csodálatos titkát.
Ki az Isten, teszi fel a kérdés sokszor az ember. Hogyan ismerhetem meg, hogyan közeledhetek hozzá? A legtöbb vallásban Isten valamiféle távoli létező, megközelíthetetlen, felfoghatatlan. A kereszténység az egyetlen vallás, amelyben Isten egészen közel jön az emberhez. Olyannyira, hogy mindenben hasonlóvá lesz hozzánk, a bűnt kivéve. Feltárja számunkra belső életének csodálatos titkát. Szentháromság vasárnapján ezt a feltárulkozást köszönjük meg Neki.
De nem csak távolról pillanthatunk be Isten titkába. Arra hív bennünket, hogy lépjünk be az Ő világába! Hogyan tehetjük meg ezt? Alapvetően a csendet keresve, imádságunkban megszólítva, és hallgatva Őt. De minden szentmisénk is alkalmat ad arra, hogy ebbe a titokzatos misztériumba betekintsünk. Ezért fontos átélnünk a liturgiát. A templom világa, hangulata, légköre ébreszti vágyunkat, segíti találkozásunkat.
Amikor szemléljük Istent, szeretet közösséget látunk. Ebből az égi közösségből fakad minden földi közösség. Együtt állunk oda Isten elé, majd együtt haladunk tovább az úton, mely közelít Hozzá. Így a vasárnapi szentmise nem egy elszigetelt alkalom lesz, hanem megjellegzi a hétköznapjainkat is. Ha megsejtem, hogy jó Isten közelében lenni, keresni fogom az alkalmakat, hogy mellette lehessek. Ilyen módon áthatja Isten jelenléte hétköznapjaimat, szavaimat, tetteimet.

2015

Tegyetek tanítványommá minden népet!
Szentháromság vasárnapján azt ünnepeljük, hogy az Isten feltárta belső életének csodálatos titkát. Éppen ezért hisszük, hogy Isten, a mennyei Atya egyszülött Fiával és a Szentlélekkel együtt egy Isten és egy Úr. Három személyben, mégis egyetlen lényegben. Az igaz és örök Istent úgy valljuk, hogy három különböző személyt imádunk benne, egyetlen lényegben.
Amikor a Szentháromságos egy Istenre tekintünk, a személyek közötti szeretet kapcsolatot láthatjuk. Éppen ezért a mai ünnep alkalom arra, hogy kapcsolatainkra figyeljünk.
Természetesen első helyen Istennel való kapcsolatunk áll. Ebben rendeződik el minden más viszonyunk. Szentmiséinkben, imádságainkban Istenhez való viszonyunkat erősítjük, alakítjuk.
A másik emberrel való kapcsolatok között első helyen állnak a családi kötelékek. A házastársak kölcsönös szeretete, a gyermekek nevelésének feladata a család életének meghatározója. Természetesen sok más emberhez is közünk lehet a tágabb rokonságban, a szomszédságban, a munkahelyen.
Ha ezeket a viszonyainkat nézzük, láthatjuk, hogy nem automatikusan működnek. Napról napra tenni kell ezek megéléséért, megtartásáért. Ha tudunk szeretettel fordulni egymás felé, ha le tudunk mondani önmagunkról a másik kedvéért, ha tudunk áldozatot hozni, akkor működnek kapcsolataink. Ha tudok nyitott lenni a másik felé, ha igyekszem megérteni és megismerni a másikat, akkor az együttlét áldássá válik mindegyikünk számára.
Isten megáldja és megszenteli emberi kapcsolatainkat. Szeretetünk életadó lehet, egymásra figyelésünk sugárzóvá válik környezetünkben.

2012

Tegyetek tanítványommá minden népet!
Jézus felszólítása a ma emberének is szól. Tanítvánnyá tenni, vagyis megismertetni vele Istent. A Katolikus Egyház katekizmusa alapján először a hitet kell tanítani, majd a szentségekbe bevezetni, utána következik a keresztény élet gyakorlata. Mindezt átszövi az Istennel való párbeszéd, az imádság.
Ahhoz, hogy tanúságot tehessünk Istenről, fontos újra és újra tudatosítani magunkban, hogy ki az Isten .
Isten a teremtő, a rendet megalkotó, a szerető, a megváltó. Nekem személy szerint saját életemben hol a helye Istennek?
Tudatosítanom kell magamban, hogy mit tett velem az Isten.
Fogadott fiúvá tett, megváltott, kiemelt a bűnből, célt adott az életemnek, feladatot, küldetést bízott rám.
Ha megsejtettem, hogy ki az Isten, és tudom, mit tett velem és értem, akkor tegyem fel a kérdést: Mit tehetek én az Istenért, az ő ügyéért? Tanúságot kell tennem szeretetéről. Életszemléletemmel, szavaimmal, tetteimmel. Azzal, hogy a másik mellé odaállok, hogy legalább egy kicsit felemelem a tekintetét.
Szentháromság ünnepén rácsodálkozunk az Istenre, megerősödik Isten iránti szeretetünk, és újult erővel állunk a tanúságtétel munkájába.
Ha tudom, ki az Isten, és mit tett velem, akkor hála gyullad szívemben.
Szentháromság ünnepén, kinyilatkoztatásból megismerve Isten belső életének titkát, szeretnénk megerősödni hitünkben és tanúságtevő életünkben.

2009

Isten kinyilatkoztatta benső életének csodálatos titkát.
Az evangéliumban a feltámadott és megdicsőült Krisztus, minden hatalom birtokosa a mennyben és a földön, mint Fiú, küldetést bíz a tanítványokra: Tegyetek tanítványommá minden népet! A missziós küldetés utal a Szentháromság titkára, a keresztelési forma leírásában. Benne van tehát a teremtés rendjének őrzése és munkálása, benne van az üdvösség korának nagy reménye, magában foglalja a Szentlélekben megélt istengyermekség léttöbbletét, és a Fiúhoz kapcsol, mint Isten üdvösségének letéteményeséhez. Ezekre épülve a keresztény hívő nem tehet mást, mint a maga környezetében életszemléletével, szóval és tettel tanúskodik egy másik reményről, amire Istenben talált rá. Tanúskodik arról, hogy van jövőnk, hogy az ember nem hontalan ebben a világban, hanem Istenben otthonra találva, igazi otthonává teheti a teremtett világot. (Gaál Endre; forrás: Adorémusz)

Ahhoz, hogy tanúságot tehessünk Istenről, fontos újra és újra tudatosítani magunkban, hogy ki az Isten .
Isten a teremtő, a rendet megalkotó, a szerető, a megváltó. Nekem személy szerint saját életemben hol a helye Istennek?
Tudatosítanom kell magamban, hogy mit tett velem az Isten.
Fogadott fiúvá tett, megváltott, kiemelt a bűnből, célt adott az életemnek, feladatot, küldetést adott.
Ha megsejtettem, hogy ki az Isten, és tudom, mit tett velem és értem, akkor tegyem fel a kérdést: mit tehetek én az Istenért, az ő ügyéért? Tanúságot kell tennem szeretetéről. Életszemléletemmel, szavaimmal, tetteimmel. Azzal, hogy a másik mellé odaállok, hogy legalább egy kicsit felemelem a tekintetét.
Szentháromság ünnepén rácsodálkozunk az Istenre, megerősödik Isten iránti szeretetünk, és újult erővel állunk a tanúságtétel munkájába.
Ha tudom, ki az Isten, és mit tett velem, akkor hála gyullad szívemben. A munkaév végén vegyük számba mindazt, amit Isten tett velünk, és bátor, ujjongó szívvel adjunk hálát mindenért.

Szerző: Ákos atya

1962-ben születtem, 1992-ben szenteltek pappá Esztergomban.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük