Kategóriák
B évben Heti hírlevél elmélkedései

Évközi 23. vasárnap B év

2021

Jöjj, Szentlélek Úristen!

A tanév/munkaév kezdetén a Szentlélek vezetését kérjük. Idén ezt kétszeresen is tesszük. Kérjük a Lélek erejét a kezdődő eucharisztikus kongresszusért. Segítsen, hogy nyitott szívvel vegyünk részt lehetőségeink szerint az eseményekben! Adja meg, hogy megerősödjön hitünk, új lendületet kapjunk, találjuk meg azokat a gondolatokat, amelyek segítenek bennünket az örök élet útján.
Ugyanakkor a kezdődő évre is kérjük Isten kegyelmének erejét. Új lendülettel, megújult erővel szeretnénk tenni a dolgunkat a hétköznapok hűségében.
Jézus elé viszik a süketnémát. Ki vagyok én ebben a történetben?
Talán a beteg? Felismerem-e, miben vagyok gyenge, miben szorulok rá mások, az Isten segítségére?
Aki Jézus elé viszi a beteget? Ezt tehetem egyrészt imádságomban. Ez a könnyebbik út. Csendben, magamban végezhetem. Ugyanakkor kell, hogy a beteget magát is segítsem, hogy valóban találkozhasson Jézussal.
A csodát, Jézus erejét megtapasztaló ember? Merem-e hirdetni, elmondani másoknak, hogy kicsoda Jézus?
A kongresszus hetében talán több alkalmunk lesz Jézusról beszélni. Mindez adhat olyan tapasztalatot, hogy hogyan tudom megszólítani a másikat.
Bátran induljunk tehát útnak! Kérjük a Szentlélek erejét, hogy a hétköznapok hűségében és az ünnepeken is megmutatkozzunk keresztény életünk!

2018

Jöjj Szentlélek Úristen!
Elkezdődött az új tanév/munkaév. Lassan belerázódunk újra a hétköznapok fogatagába. Hálát adunk a nyár élményeiért. Kérjük a Szentlélek erejét mindennapi munkánkhoz.
Minden ilyen alkalommal megerősíthetjük, hogy a nagy cél, a végső cél az Isten országa. Hogy hogyan jutunk el oda, ehhez kellenek az apró lépések. Ha a célt nem látjuk, nincs irány, feleslegesek az apró lépések. Ha viszont nem lépünk előre, egyhelyben topogunk, nem jutunk el a célig.
Minden bizonnyal vannak dolgok, feladatok, tevékenységek, amelyek mennek tovább. Nincs változtatás. Ugyanakkor lehetnek olyan helyzetek, amelyek apró finomításokat igényelnek. Ha tudatosan teszem a dolgomat, ezeket meglátom, és meg is teszem. Ebben erősít a Szentlélek. Lehetnek kisebb vagy nagyobb döntés helyzetek. Ezeket át kell gondolnom a Lélek megvilágosító erejével.
Az Eucharisztikus kongresszusra készülve ennek az évnek a mottója: az Eucharisztia az egyház életének forrása. Együtt, közösen szeretnénk találkozni a velünk lévő Krisztussal. Fontos, hogy a szentmisét, mint közösségi liturgiát jobban megismerjük, ezáltal jobban átéljük. Két lehetőséget kínálok. A szentmise egyes részeit, vasárnaponként pár mondatban magyarázni fogom. A csütörtöki beszélgetéseken pedig bővebben fogok szólni a szentmiséről, amelyről utána közösen beszélgetünk. Így válhat a liturgia valóban csúccsá és forrássá.
Fogalmazzuk meg bátran egyéni életünkben azt, amire szeretnénk ebben az évben jobban figyelni! Kérjük hozzá bátor szívvel a Szentlélek erejét!

2015

Meghallgatni és elmondani
A szó veszélyes fegyver, és van, aki fegyvertelen – énekelte az Illés együttes annak idején. Milyen sokszor találkozunk nagybeszédű, határozott szólású emberrel. Szinte ellenállhatatlanul mondja, belénk beszéli igazát. Szóhoz sem hagy jutni. Más ember pedig csendes, alig szólal meg. De vajon biztos, hogy a nagyhangúnak van igaza? Néha milyen jó meghallgatni a csendes szavú embert!
Külföldön gyakran megélhetjük, hogy nehéz megérteni a másikat, nehéz elmondanom, amit akarok. De van, hogy nem kell idegenbe menni, a mellettem élőt sem értem meg. Mert megfogalmazódik bennem egy gondolat, azt szeretném valahogy elmondani. Ebből a másik meghall valamit, és valahogy értelmezi, és a kettő nem biztos, hogy fedi egymást.
Jézus meggyógyítja a süketnémát. Hallóvá, beszélővé teszi, ezáltal visszahelyezi a közösségbe. Milyen sokszor vannak körülöttünk is olyanok, akik nem hallják meg a hívó szót, vagy csak nem tudnak rá válaszolni. Isten kegyelme segít, hogy hallóvá tegyük a mellettünk élőt azzal, hogy meghallgatjuk, hogy kivárjuk, amíg megszólal, amíg elmond magáról valamit. Némává lehet tenni valaki, ha mindig a szavába vágunk. Süketté lehet tenni valakit, ha sose tapasztalja meg, hogy hozzá szól a másik, hogy fontos valaki számára. Gyógyítani lehet a süketet, a némát, ha türelmesek vagyunk hozzá, ha segítjük, hogy megszólaljon, kifejezze önmagát, megtapasztalja, hogy fontos a számomra.
A szó veszélyes fegyver, mert eltakarhatja vagy megmutathatja azt, ami bennem van. Lehet vele bántani, de gyógyítani is. Jézus társai lehetünk, ha kellő időben és kellő módon szólunk!

2012

Mondjátok a csüggedt szívűeknek, bátorság, ne féljetek!
Érdekes jelenség figyelhető meg az utóbbi években. Sajnálkozó megjegyzések kísérik az iskola indulását. Már azt számolják, hány nap van a végéig. Vagy éppen egy új dolog bevezetése kapcsán rögtön a nehézségek, a problémák vetődnek fel. Ez utóbbi persze sokszor szükséges is. De mégis, keresem-e a helyzetben a lehetőségeket? Miben tud gazdagítani, erősíteni, segíteni? Az új munkaév gyarapíthat hitben, tudásban, megerősítheti kapcsolataimat, új barátságokat,lehetőségeket hozhat. Ha Izaiás szavait megfontolom: „Bátorság, ne féljetek!” Akkor új lendülettel, jó kedvvel tehetem a dolgomat.
Jézus elé viszik a süketnémát. Mit tudok kezdeni a körülöttem lévő gyenge, szenvedő, vagy csupán elbizonytalanodott emberrel? Viszem-e Jézus elé?
A hit évére készülünk. Vajon az én hitem hol szorul megerősítésre, keresztény életem miben szorul bátorításra?

2009

Veni Sancte Spiritus
Jöjj Szentlélek Úristen! Ezen a vasárnapon hívjuk a Szentlelket az új munkaév kezdetén. Kérjük erejét, hogy vezessen tovább keresztény életünkben, hogy idén is közelebb kerüljünk Istenhez, hallhassuk és érthessük szavát, és jelei lehessünk szeretetének.
Az evangéliumokat olvasva azt látjuk, hogy Jézus csodáinál, gyógyításainál nem csak tömeg veszi körül, hanem valaki szól, valaki kéri Jézust a beteg érdekében. Azt tapasztaljuk, hogy Jézus közelében az emberek jobban tudnak egymásra figyelni.
Azt is megtapasztaljuk Jézus életében, hogy egyeseket kiválaszt, akik vele szorosabb kapcsolatba kerülnek. Megélik a közösséget Jézussal, és amikor Jézus örömhírét hirdetik, Jézus szándéka szerint és a Szentlélek vezetésével közösséget hoznak létre. Ez a közösség az Egyház. Ebben a munkaévben szeretnénk az Egyházra figyelni, arra az Egyházra, amelyben benne élünk.
Mit jelent nekem az Egyház? Olyan közösséget, amelyben töltekezhetek és szolgálhatok. Amelyben támaszra találok, és mások támasza lehetek. Amelyben megtapasztalhatom és megélhetem Isten szeretetét.
Sokféle módon igyekszünk szemlélni az Egyházat, hiszen Krisztus kihívott a többiek közül, összehívott bennünket, hogy sajátos módon éljük meg a közösséget, sajátos módon éljük meg a szeretetet, és ezáltal legyünk jellé a világban.
Azt az Egyházat szemléljük, amelyben a papok által a szentségek kegyelmével táplál és erősít bennünket Jézus. Azt az Egyházat szemléljük, amelynek feje maga Jézus. Éppen ezért lehetünk biztosak abban, hogy az Egyházzal jó úton járunk.
Keressük bátran, mit tehetünk egyházunkért, egyházközségünkért, keressük bátran, mit kaphatunk ebben a közösségben, és mit tudunk adni a többieknek!


Szerző: Ákos atya

1962-ben születtem, 1992-ben szenteltek pappá Esztergomban.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük